Outsourcing - MAJTECH - Váš IT špecialista

Nepotrebujete drahého IT špecialistu. My sme pripravení kedykoľvek nastúpiť, urobiť potrebnú prácu a ísť ďalej.

Naše servisné činnosti pokrývajú viaceré oblasti správy techniky, od bežnýh činností, ako je:

- nastavenie komunikácie v sieti,

- antivirová kontrola,

- inštalácie a profylaktika počítačov,

- tak aj zaškolenie obsluhy, vysvetlenie pravovných postupov a činností vo vybranom programovom vybavení,

- kontrola čistoty OS a aplikačného vybavenia techniky,

- inštalácie zariadení a softwaru.

Pracujeme podľa požiadaviek zákazníka buď pravidelne, alebo na "zavolanie"
Medzi našich významných klientov patria