Čistenie zariadení a hardware

Veľmi často sa stretávame s tým, že práve chladiace časti počítačov strácajú svoju funkčnosť po zanesení prachom, čo býva vo väčšine prípadov dôvodom na poškodenie techniky od prehriatia.

Pritom stačí väčšinou jeden krát do roka priniesť počítač na vyčistenie. Samozrejme služba niečo stojí, ale predĺžite jej životnosť niekoľkonásobne, čím v konečnom dôsledku ušetríte.

Počítač je nestabilný, resp. sa opakovane vypína ?
Medzi našich významných klientov patria