Občianske združenie Galaxia sa zaoberá voltížnym, drezúrnym a paradrezúrnym jazdením a hipoterapiou.

Počas svojho pôsobenia sa môžeme smelo zaradiť k voltížnej a paradrezúrnej špičke na Slovensku. Naši voltížni a paradrezúrni pretekári sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach v Slovenskom voltížnom pohári a na medzinárodných podujatiach.

Od roku 2010 pracuje Galaxia v obnovenom zložení a dievčatá nadväzujú na úspechy svojich predchodcov.

Pre telesne postihnuté deti po detskej obrne, so skoliózou chrbtice a po autonehodách vykonávame hipoterapiu (rehabilitačné a športové jazdenie postihnutých) pod odborným vedením vyškoleného hipológa.


AKTUALITY
Pozývame medzi seba všetkých od 5.rokov, ktorí chcú pracovať s koníkmi.

Bližšie informácie na telefónnych číslach:
0905 436 993
(p.Fogašová) a 0905 108 371 (p.Kolesár)
_____________________________________________________________________
Posledná aktualizácia stránok: 17.11.2014